Zmena programu

Dodatok k zmluve o pripojení pre zmenu programu je potrebné stiahnuť, vypísať podľa Vašej zmluvy o pripojení, dvakrát vytlačiť, podpísať a zaslať na našu adresu: GHP connection, s.r.o., Richvald 334, 085 01 Richvald. Následne dodatok podpíše zástupca GHP connection, s.r.o. a jeden kus Vám zašleme naspäť. Dodatok je platný až po podpísaní oboma stranami.

 Dodatok na zmenu programu pre zákazníkov pripojených optickou technológiou 

 Dodatok na zmenu programu pre zákazníkov pripojených wifi technológiou 5GHz  

 

Zrušenie zmluvy

Žiadosť o zrušenie zmluvy je potrebné stiahnuť, vypísať, vytlačiť, podpísať a zaslať na našu adresu. Ak budú splnené všetky podmienky vyplývajúce zo zmluvy o pripojení, GHP connection, s.r.o. Vám zašle potvrdenie o zrušení zmluvy z tým zmluvný vzťah končí.

Žiadosť o zrušenie zmluvy  

Sídlo

GHP connection, s.r.o.
Richvald 334
085 01 Richvald

IČO: 46 273 107
IČ DPH: SK2023311961

IBAN: SK21 1100 0000 0029 2686 2412

Kontaktujte nás

Telefonicky:
kancelária: 0696 850 169
                  0951 191 379
technici: 0918 326 204
              0911 65 64 69

Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Váš poskytovateľ internetu

 

Scroll to top