Cenník sa kvôli technickým možnostiam pre jednotlivé lokality líši, vyberte prosím Vašu lokalitu

Garancia časovej dostupnosti služby je 99,8 %. Uvedené rýchlosti sú maximálne dosiahnuteľné. Garancia minimálnej rýchlosti je 50 % z maximálnej možnej rýchlosti paušálu. Zmeny programu sú bezplatné.

Služby a príslušenstvo

Položka

Cena
 (vrátane DPH)

Pripojenie do bezdrôtovej siete s viazanosťou 24 mesiacov (vonkajšia jednotka, konzola, 15m FTP kábel, konektory RJ45)

20

Pripojenie do bezdrôtovej siete bez viazanosti (vonkajšia jednotka, konzola, 15m FTP kábel, konektory RJ45)

60

Pripojenie do optickej siete s viazanosťou 24 mesiacov (optická zásuvka, optický prevodník RJ45, optický patch kábel 2m)

20

Pripojenie do optickej siete bez viazanosti (optická zásuvka, optický prevodník RJ45, optický patch kábel 2m)

60

Príplatok za optický patch kábel 4 m 

5

Príplatok za optický patch kábel 8 m 

10

Wifi router 802.11b/g/n, 300Mbps

25 €

RJ45 prepäťová ochrana

16 €

Pevná IP adresa - mesiac

3 €

Zaslanie predtlačeného šeku na úhradu faktúr

0,80 €

Zameranie signálu

0

FTP kábel 1 meter

0,41 €

Koncovka RJ45

0,30 

Servisný zásah v rámci reklamácie

0

Servisný zásah v prípade poruchy nespadajúcej do reklamácie (do 15 minút)

4 €

Servisný zásah v prípade poruchy nespadajúcej do reklamácie (viac ako 15 minút, každá začatá hodina)

10 €

Cestovné náklady počítané jedným smerom (1 km)

0,50 €

1. písomná upomienka za omeškané platby (viac ako 15 dní po lehote splatnosti)

3 €

2. písomná upomienka za omeškané platby (viac ako 30 dní po lehote splatnosti)

5 €

Opätovné pripojenie po odpojení internetu z dôvodu porušovania zmluvy alebo Všeobecných obchodných podmienok

10 €

Webhosting (2 GB schránka) – mesiac

1 €

Zaregistrovanie domény SK – rok

14,4 €

Pokuta za zrušenie zmluvy v dobe viazanosti

počet mesiacov do konca viazanosti x suma mesačného programu bez DPH

Ostatné

podľa dohody

 

Sídlo

GHP connection, s.r.o.
Richvald 169
085 01 Bardejov

IČO: 46 273 107
IČ DPH: SK2023311961

IBAN: SK21 1100 0000 0029 2686 2412

Kontaktujte nás

Telefonicky:
kancelária: 0696 850 169
                  0951 191 379
technici: 0918 326 204
              0911 65 64 69

Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Váš poskytovateľ internetu

 

Scroll to top