Print

B: Bardejov (záleží od lokality), Bardejovská Nová Ves, Bogliarka

C: Cigeľka 

F: Frička

G: Gaboltov, Gerlachov

H: Hervartov, Hrabské

K: Kľušov, Kľušovská zábava, Krivé, Kružlov, Kurov

K: Kružlov, Kurov (Pokrytie optickou technológiou)

L: Lenartov, Lukavica, Lukov

M: Malcov, Mihaľov, Mokroluh

N: Nižný Tvarožec

P: Petrová, Poštárka

R: Richvald, Rokytov

R: Richvald (Pokrytie optickou technológiou)

S: Snakov, Sveržov

Š: Šiba

T: Tarnov

V: Vyžný Tvarožec

Z: Zlaté